Graševina (0,187 l)

Najzastupljenija i najzahvalnija sorta u našemu podrumu. Proizvodimo ju kao kvalitetno, vrhunsko i predikatno vino.

KVALITETA

SORTA

KATEGORIZACIJA

Suho vino

ALKOHOL

12,5 %

GODINA

2018

PAKIRANJE

0,187 l